top of page
Skjermbilde (246).png
Hjem: Welcome

Gullklubben

Olympiske- og Paralympiske Vinneres Klubb – «Gullklubben – består av samtlige, nålevende gullvinnere i de Olympiske og Paralympiske Leker. Klubben ble stiftet i 1986, med formål «å fremme den olympiske ide, og arbeide for norsk olympisk deltakelse, samt å ivareta den sosiale kontakten mellom norske, olympiske gullmedaljevinnere».

Hjem: About

Gullstipendet

Gullstipendet skal være en inspirasjonskilde for de(n) som mottar dette. Stipendet skal gi unge utøvere økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, uten at tildelingen skal skape for stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt. Gullstipendet forsøkes utdelt årlig.

home_2.jpg
Hjem: About
Hjem: Blogg-feed
bottom of page