top of page

Gullklubben

Om oss

Olympiske- og Paralympiske Vinneres Klubb – «Gullklubben – består av samtlige, nålevende gullvinnere i de Olympiske og Paralympiske Leker. Klubben ble stiftet i 1986, med formål «å fremme den olympiske ide, og arbeide for norsk olympisk deltakelse, samt å ivareta den sosiale kontakten mellom norske, olympiske gullmedaljevinnere».
I 2022 vedtok Gullklubbens medlemmer å innlemme de Paralympiske vinnere i Gullklubben.


Som en konsekvens av Gullklubbens formålsparagraf, ble et større inntektsbringende prosjekt lansert høsten 1994. Resultatet av dette initiativet ble opprettelsen av et fond som senere fikk navnet «Gullfondet». Målet med fondet er å stimulere og bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller lag innen olympiske og paralympiske disipliner skal få forholdene lagt til rette slik at de har muligheter til videreutvikle seg innen sin idrett. Dette tilrettelegges gjennom en stipendordning som har fått tilnavnet Gullstipendet. Les mer om Gullstipendet her.

 Oversikten over medlemmer og hvilke år de tok sine respektive gullmedaljer finner du her.
 

Gullklubben: News & Updates

Gullklubbens styre

Gullklubbens styre består pr august 2019 av:

Verås_Larsen,_Eirik_-_CANOE_640.jpg
Karo__edited_edited.jpg

Eirik Verås Larsen

Styremedlem

Karoline Charlotte Dyhre Breivang

Styremedlem

Brit Pettersen Tofte

Styreleder

Gullklubben: Our Team

Kaja Græsholt

Styremedlem

Per Kaarby

Styremedlem

Eirik Kvalfoss

Styremedlem

Gullklubben: Our Team
Ms Kaja Osnes GRAESHOLT (photo2).jpg
bottom of page