top of page

Gullstipendet

OLYMPISKE - OG PARALYMPISKE VINNERES KLUBB

”GULLKLUBBEN”

Olympiske- og Paralympiske Vinneres Klubb, Gullklubben

”Gullklubben” består av samtlige norske, nålevende gullvinnere i de Olympiske og Paralympiske Leker opp

gjennom tidene. Klubben ble etablert i 1986. Formålet med klubben er; å fremme den olympiske og paralympiske idé og arbeide for norsk olympisk og paralympisk deltakelse”, samt å ivareta den sosiale kontakten mellom norske gullvinnere.

Som en konsekvens av formålsparagrafen, startet Gullklubben et inntektsbringende prosjekt i

kjølvannet av Lillehammer-OL. Resultatet av dette initiativet ble opprettelsen av et fond som

senere fikk navnet Gullfondet.

Målet med Gullfondet er å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber innen

olympiske og paralympiske disipliner skal få forholdene lagt til rette slik at de har mulighet til å videreutvikle seg innen sin idrett. Dette gjøres gjennom en stipendordning som har fått navnet ”Gullstipendet”.

GULLSTIPENDET

”Gullstipendet” skal være en inspirasjonskilde og stimulans for de(n) som mottar dette. Det skal

gi unge utøverne økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, uten at tildelingen skal

skape for stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt.

Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997. Stipendet deles inn i to hovedelementer:

Opphold på Toppidrettsenteret på Songsvann i Oslo

Stipendvinneren(e) får et opphold på Toppidrettsenteret av 3-4 dagers varighet. Et

spesialkomponert treningsprogram og veiledning legges opp i henhold til disiplin og behov den

enkelte utøver måtte ha.

Gullstipendet

Det deles ut stipend på kr. 25.000,-

KRITERIER FOR TILDELING AV ”GULLSTIPENDET”

Søknadsdokumenter sendes samtlige norske særforbund med olympiske eller paralympiske idrettsgrener på sitt

program. Det enkelte særforbund har ansvaret for å distribuere og bekjentgjøre stipendet til

klubber, kretser og miljøer som kan ha kandidater til stipendet. I tillegg har Gullklubben også

anledning til å innstille aktuelle kandidater.

For øvrig gjelder følgende kriterier for utdeling:

 • Stipendet skal tildeles enkeltutøver, særskilte prosjekter eller klubber tilsluttet NIF sine særforbund med olympiske eller paralympiske disipliner på programmet.

 • Stipendet skal deles ut til utøvere/klubber/prosjekter.

 • Stipendet øremerkes yngre utøvere som er mulige deltakere i framtidige Olympiske eller Paralympiske Leker, og dermed ikke det som står nærmest i tid.

 • Kandidaten skal ha utvist en målbevissthet og et ambisjonsnivå av spesiell karakter. Samtidig skal kandidatene også ha utvist en nøktern og fair holdning til sin idrett og sitt eget miljø.

 • Kandidaten skal kunne vise til dokumenterte resultater og /eller vist en framgang utover det vanlige innen sin disiplin.

 • Kandidatene må kunne vise en langsiktighet og grundighet i sin satsning.

 • Stipendet kan kun mottas en gang.

 • Forslagsstiller må beskrive utøverens / klubbens ”historie” som illustrerer det unike ved kandidaten og dermed underbygger kandidaturet.

SØKNADSPROSEDYRE OG JURY

Følgende retningslinjer er nedfelt til søknader og juryarbeidet:

 • Utlysing og bekjentgjøring skjer gjennom særforbund og særkretser, samt Gullklubbens nettside.

 • Innstillinger fra det enkelte særforbund eller klubb må være innen tidsfristen oppgitt under

 • Søknadsfrist: 5.mars 2023  Trykk her for å komme til søknadsportalen

 • I juryen for tildeling av Gullstipendet sitter:

Eirik Verås Larsen - Leder i Gullkubben – Norske Olympiavinneres Klubb

 

Karoline Dyhre-Breivang - Styremedlem Gullklubben – Norske Olympiavinneres Klubb

 

Brit Pettersen Tofte - Styremedlem Gullklubben – Norske Olympiavinneres Klubb

 

Eirik Kvalfoss - Styremedlem Gullklubben – Norske Olympiavinneres Klubb

 

Tore Øvrebø - Toppidrettssjef, Olympiatoppen

 

Spørsmål kan rettes til Eirik Verås Larsen mobil 979 67 669

Gullstipendet: About
bottom of page